Politica de Confidențialitate

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea LIBERTIM CJ SRL este operator de date cu caracter personal, având calitatea de a prelucra datele cu caracter personal (date de identitate, adresă, telefon, e-mail și alte asemenea date) ale Clienților (și Participanților), în sensul stocării acestor date și al transmiterii lor către autorități ale statului sau private care au competență în soluționarea problemelor clienților, în conformitate cu prevederile Legii (Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date) şi 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Ce date personale colectăm atunci când dumneavoastră accesați site-ul nostru?

Datele personale sunt orice informație referitoare la dumneavoastră care ne permite să vă identificăm, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de email, telefon, informații despre accesul dumneavoastră pe site-ul nostru. Putem colecta date personale de la dumneavoastră atunci când utilizați site-ul web, când completați un formular de înscriere/de contact, când faceți o rezervare pentru unul dintre serviciile noastre, când semnați un contract de prestări servicii cu Societatea sau când vă abonați la un program furnizat de noi sau la mesajele și informările pe care le trimitem. Colectăm toate aceste date în vederea funcționării optime, a furnizării și îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim, pentru a putea înțelege solicitările dumneavoastră, a putea personaliza serviciile noastre și de a vă informa cu privire la acestea . Nu aveți obligația să furnizați datele cu caracter personal pe care vi le solicităm dar, dacă alegeți să nu faceți acest lucru, înțelegeți și acceptați faptul că este posibil să nu vă putem furniza unele dintre serviciile noastre sau o calitate superioară a acestora.


Astfel, prin utilizarea serviciilor noastre atât direct cât și prin utilizarea platformelor electronice necesare pentru rezervare si contractare a serviciilor Libertim, de plată și participarea/utilizarea serviciilor Libertim, în activitatea noastră putem colecta următoarele categorii de informații:


 • Numele, prenumele și CNP-ul clientului

 • Localitatea și țara de naștere și de reședință

 • Adresa de mail & număr de telefon mobil (cu indicativul internațional)

 • Număr total de persoane în echipă

 • Time stamp-ul


Informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului libertim.ro:

 • Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, emailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare;

 • Locația, inclusiv locația geografică în timp real a computerului sau a dispozitivului dumneavoastră prin GPS, Bluetooth, împreună cu locațiile WI-Fi hotspot și turnul celular cu sursă de mulțime, dacă utilizați funcțiile bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer;

 • Date referitoare la modalitățile de plată și datele contului și cardului bancar.


Cookies sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii al acestuia le transferă la hard drive-ul care aparține computerului dumneavoastră, prin Web Browser (dacă permiteți acest lucru), care permite site-urilor sau sistemelor furnizorilor de servicii să vă recunoască browser-ul și să capteze și să își amintească anumite informații. Utilizăm cookies pentru a funcționa și a furniza serviciile noastre, pentru a vă putea îmbunătăți experiențele, pentru a înțelege modul în care serviciile noastre sunt utilizate și pentru a putea personaliza serviciile noastre în funcție de nevoile dumneavoastră. În plus, este posibil să folosim cookies pentru a vă aminti alegerile dumneavoastră, cum ar fi preferințele de limbă, pentru a vă putea oferi o experiență mai sigură și pentru a personaliza serviciile noastre pentru dumneavoastră.


În ce scop procesăm datele dumneavoastră personale?

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră poate fi folosită în unul dintre următoarele moduri:

 • Pentru a vă oferi un conținut personalizat (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai bine nevoilor dumneavoastră individuale);

 • Pentru a ne îmbunătăți Website-ul (ne străduim în continuu să îmbunătățim calitatea serviciilor oferite de către website-ul nostru pe baza informațiilor și a feedback-ului pe care îl primim de la dumneavoastră)

 • Pentru a îmbunătăți serviciul de relații cu clienții (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai eficient la solicitările și nevoile clienților noștri);

 • Pentru a procesa plățile pe care le faceți, pentru a vă ajuta cu întrebările și cererile și pentru a evalua reclamațiile;

 • Pentru a vă contacta în vederea detalierii serviciilor oferite de noi - acest lucru se va întâmpla doar după ce dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul separat și expres în acest sens;

 • Pentru comunicările periodice în scop de marketing (transmitere materiale, articole, informații despre produse/servicii/viitoare) acest lucru se va întâmpla doar după ce dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul separat și expres în acest sens;

 • Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produsele/serviciile oferite, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor/produselor.


Ce ne dă dreptul să procesăm datele?

Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care avem o bază legală pentru acest lucru. Putem prelucra datele dumneavoastră atunci când există unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice cf.art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 • Temei Legal – Vom procesa datele dumneavoastră numai în cazul în care vom avea o bază legală pentru a face acest lucru. Astfel, această bază legală va depinde de motivele care stau la baza colectării și folosirii datelor dumneavoastră. Respectarea obligațiilor legale – gestionarea informațiilor fiscale legate de efectuarea plăților se bazează pe obligația legală a Libertim în relația sa cu autoritățile și instituțiile statului. Astfel, colectarea datelor în acest sens, va avea la bază nevoia respectării de către noi a obligațiilor legale ce ne revin.

 • Consimțământul – Acesta poate reprezenta temei legal al procesării datelor cu caracter personal în scopul gestionării trimiterii de informații de marketing (articole, informații despre servicii, evenimente, etc) sau în scopul contactării detalierii serviciilor oferite. Dreptul de retragere a consimțământului privind procesarea datelor, va putea fi exercitat de către dumneavoastră în orice moment. Menționăm faptul că doar persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani pot să își dea consimțământul. Pentru cei sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

 • Interes Legitim – Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că site-ul nostru este sigur pentru dumneavoastră. De asemenea, acesta ne ajută să înțelegem nevoile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor noștri. Astfel, vom putea să ne îmbunătățim serviciile oferite. Realizăm toate aceste acțiuni în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție al vizitatorilor și clienților noștri.


Cât timp păstrăm datele?

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pe durata necesară îndeplinirii scopului pentru care sunt prelucrate. Astfel, pentru a determina perioada de păstrare adecvată, vom ține cont de cantitatea, natura datelor și scopurile pentru care le prelucrăm, precum și în eventualitatea în care vom putea atinge aceste scopuri și prin alte mijloace. Pentru a efectua calculul acestei perioade vom lua în considerare durata pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamațiile sau întrebările dumneavoastră. În situația în care legea ne solicită păstrarea datelor dumneavoastră pentru un anumit termen de timp (în cazul înregistrărilor fiscale /contabile a plăților se prevede termenul de 10 ani), datele dumneavoastră vor fi șterse după expirarea acestui termen. Ulterior acestui moment al îndeplinirii scopului pentru care au fost prelucrate, datele dumneavoastră personale vor fi șterse sau distruse în siguranță. De asemenea, de menționat este faptul că, în permanență, luăm în calcul cum putem minimiza cantitatea de date personale pe care le folosim.


Cum protejăm datele dumneavoastră personale?

Site-ul nostru utilizează tehnici de securitate a informației cu scopul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitatea acestora. Vă asigurăm că am adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm, precum și pentru a evita pierderea, distrugerea sau deteriorarea lor în orice fel. După efectuarea oricărei tranzacții, informațiile dumneavoastră personale (carduri de credit, numere de asigurare socială, date financiare, etc) nu vor fi stocate pe serverele noastre. În acest sens menționăm că avem un acord de colaborare cu platforma Keez.ro pentru procesarea tuturor tranzacțiilor, acord care conține și clauze exprese de protecție a datelor dumneavoastră.


Așa cum am menționat, în unele situații este posibil ca noi să dezvăluim informațiile dumneavoastră unor terțe părți de încredere, parteneri ai asociației noastre cu care am încheiat acorduri care prevăd clauze stricte de protecția datelor, în scopurile stabilite în această politică de confidențialitate. Solicităm tuturor partenerilor noștri să dispună de măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale. Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput si găzduit site-ul și nici nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.


Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul utilizatorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizorii de servicii/produse, respectiv conform legii, către instituțiile abilitate.


Care sunt drepturile dumneavoastră legate de datele personale?

Conform legii anterior menționate, clienții au dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de a nu fi supuși unor decizii individuale. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea datelor în scris, la adresa de e-mail: contact@libertim.ro


Astfel, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001/ Regulamentului (UE) 2016/679 privind GDPR, clienții noștri au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: aveți dreptul să solicitați informații despre faptul că deținem informații personale despre dumneavoastră și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem;

 • Dreptul la acces: aveți dreptul de acces la informațiile dumneavoastră. Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le procesăm în mod legal;

 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul să ne solicitați rectificarea informațiilor personale în cazul în care acestea sunt incorecte sau completarea lor în situația în care sunt incomplete.

 • Dreptul la limitare: aveți dreptul să ne solicitați limitarea datelor prelucrate în situația în care acest lucru este posibil ținând cont de scopul prelucrării.

 • Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră. Astfel puteți să ne solicitați ștergerea sau eliminarea informațiilor personale acolo unde nu avem motive întemeiate pentru a continua să le procesăm. În același sens, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră în situația în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării (vedeți mai jos).

 • Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dumneavoastră personale în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă face să aveți obiecții referitoare la prelucrarea pe acest motiv. Totodată, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing direct și nu avem consimțământul dumneavoastră;

 • Dreptul de a vă opune cu privire la luarea deciziilor automate în ceea ce vă privește

 • Dreptul de a solicita restricții în ceea ce privește procesarea informațiilor personale: aveți dreptul să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri.

 • Dreptul la portabilitate: aveți dreptul să primiți datele personale într-o formă electronică structurată sau să ne solicitați transmiterea datelor dumneavoastră unei alte părți. Acest lucru vă permite să preluați datele dumneavoastră de la noi într-un format utilizabil electronic și să le puteți transfera către o altă parte.

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: în situația în care v-ați dat acordul pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dumneavoastră personală, într-un anumit scop, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Odată cu notificarea de retragere a consimțământului transmisă de către dumneavoastră, noi nu vom mai procesa informațiile dumneavoastră în scopul/scopurile pentru care l-ați retras, cu excepția cazului în care avem altă bază legitimă în acest sens.

 • Dreptul de a va adresa Autoritatii Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: contact@libertim.ro


Căror destinatari le putem comunica datele dumneavoastră ? S.C. Libertim CJ S.R .L. nu vinde, nu schimbă în niciun fel și nu transferă datele dumneavoastră niciunei alte companii/persoane, indiferent de motiv, fără consimțământul dumneavoastră dat în acest sens. Totuși, comunicarea unora dintre datele dumneavoastră poate fi efectuată în scopul expres al serviciului solicitat/utilizat (ex.plăți servicii achiziționate).

Astfel, datele dumneavoastră pot fi comunicate următorilor destinatari :

 • Administrații și organisme publice în cazul în care acestea le solicită în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile ;

 • Comunicarea legală ;

 • Furnizorilor de servicii de terță parte (de exemplu: furnizorii de servicii IT, arhivare în format fizic/electronic, utilități, audit, serviciilor de suport, furnizorilor care procesează plăți, analizează date, furnizează servicii clienților).


În toate aceste cazuri, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor dumneavoastră personale. În acest sens, menționăm faptul că Libertim încheie contract cu fiecare astfel de terț și prin care se specifică expres măsurile de protecție a datelor personale. Mai mult decât atât, aceștia au acces la datele cu caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile dar nu le pot folosi în alte scopuri.

Prelucrarea datelor personale de către Prestator se va face prin personalul propriu și prestatori de servicii după caz, și se va limita accesul la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract.


În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Prestatorului unele date cu caracter personal ale Clientului pot fi transferate către terțe persoane care prestează serviciile de suport clienți necesare, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului roman îndreptățite să solicite și, respectiv, sa primească astfel de informații.


Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 3 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situația în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziții legale.


În situația în care doriți mai multe informații referitoare la comunicarea datelor către partenerii noștri, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail contact@libertim.ro


Link-uri exterioare

Ocazional, pe site-ul nostru putem să includem sau să oferim produse și/sau servicii ale unor părți terțe. Aceste site-uri ale părților terțe au politici de confidențialitate separate și independente. Astfel, vă recomandăm să citiți politicile acestora pe care le veți regăsi pe site-ul lor și, de asemenea, termenii și condițiile site-ului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și activitățile acestor website-uri conexe. Totuși, căutăm să protejăm integritatea site-ului nostru și acceptăm orice feedback referitor la aceste site-uri. Această politică de confidențialitate se aplică doar informațiilor colectate prin intermediul website-ului nostru și nu informațiilor colectate offline.


Termeni și condiții – Vă rugăm să accesați secțiunea noastră de Termeni și Condiții care stabilește condițiile de utilizare, de renunțare și de limitare a responsabilității care guvernează utilizarea website-ului nostru.

Consimțământul dumneavoastră – Prin utilizarea site-ului nostru în continuare, admiteți că ați luat la cunoștință și vă dați consimțământul față de politica de confidențialitate a website-ului nostru.

Modificări ale politicii de confidențialitate – Politica noastră de confidențialitate se poate modifica ocazional iar orice modificare vă va fi comunicată prin email sau printr-o notificare pe site-ul nostru.

Contact și suport privind datele cu caracter personal

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către S.C. Libertim CJ S.R.L. prin: